برچسب: خرید صندلی آمفی تئاتر

نظارت و تجهیز سالن آمفی تئاتر

سینما چوب فیدار تولید و تجهیز کننده انواع صندلی های آمفی تئاتر ، همایش و سینمایی تجهیز سالن های سینما ، آمفی تئاتر و همایش بصورت مشاوره،طراحی و اجرا صوت و... ادامه مطلب