صندلی آمفی تئاتر مدل C-506 – صندلی همایشی

صندلی آمفی تئاتر مدل C-506 – صندلی تاشو همایشی

ساز و کار صندلی های آمفی تئاتر :

در این نوع از صندلی ها از مکانیزم یاتاقانی استفاده میشود تا صندلی پس از استفاده کفی آن به بالا برگشته و در جای اصلی خود مستقر گردد.

و حال یاتاقان چیست و چه کاری انجام میدهد:

یاتاقان وسیله ای است که اجازه حرکت نسبی مشخصی بین دو یا بیشتر از دو قطعه را میدهد. که معمولا بصورت چرخش یا حرکت خطی است این نسبیت.

وظیفه برگشت حرکت یاتاقان در صندلی های آمفی تئاتر را یک وزنه از جنس آهنی بر عهده دارد که باعث درگیر شدن یاتاقان صندلی و ماندن کفی در بالا می باشد تا زمانی که افراد حاضر در سالن کفی صندلی را برای نشستن به پایین هدایت کنند.

 

سینما جوب فیدار تولید و صادر کننده صندلی آمفی تئاتر ، صندلی سینمایی، صندلی مدیریتی، صندلی تاشو سینمایی، صندلی آموزشی ، صندلی اداری وتجهیز کننده سالن های همایش و آمفی تئاتر و چند منظوره می باشد.

شماره تماس : 02186127148

تلفن همراه : 09121764497

صندلی آمفی تئاتر سینما چوب | صندلی سینمایی | صندلی تاشو سینمایی | صندلی آموزشی | صندلی مدیریتی | صندلی اداری

صندلی آمفی تئاتر سینما چوب | صندلی سینمایی | صندلی تاشو سینمایی | صندلی آموزشی | صندلی مدیریتی | صندلی اداری