طراحی سه بعدی سالن آمفی تئاتر

طراحی سه بعدی سالن آمفی تئاتر

طراحی سه بعدی سالن آمفی تئاتر ادارات ، شرکت ها و سازمان ها

طراحی سه بعدی سالن آمفی تئاتر مراکز مختلف را در اینجا ببینید. سینما چوب فیدار همچنین پروژه های طراحی سه بعدی سالن همایش ، سالن کنفرانس ، سالن سینما و سالن های اداری را نیز انجام میدهد. ما در سینما چوب فیدار به تولید صندلی آمفی تئاتر ، صندلی سینمایی ، صندلی همایش و صندلی سالن های کنفرانس نیز می پردازیم.

از کارهای دیگر ما طراحی و تجهیز سالن آمفی تئاتر ، و سالن های کنفرانس و همایش و سینما است. ما قبل از هر چیز طرح های سه بعدی از سالن ها ایجاد می کنیم و سپس با بهترین کیفیت و کوتاه ترین زمان به ساخت و تجهیز سالن ها می پردازیم. سینما چوب فیدار همچنین مجری و تجهیز کننده سیستم های صوت و تصویر برای سالن ها نیز می باشد. طرح 3D سالن همایش را در اینجا ببینید.

021 8612 7148 | 0912 176 4497

آلبوم تصاویر طراحی سه بعدی سالن آمفی تئاتر ادارات ، شرکت ها و سازمان ها، توسط سینما چوب فیدار

سینما چوب فیدار

طراحی سه بعدی سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

طراحی سه بعدی سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم را می توانید در این قسمت ببینید. در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، طراحی سه بعدی توسط نرم افزار 3D MAX انجام شده است و پس از تایید کارفرمای محترم اجرایی گردیده است.

در حال بارگذاری بیش از 500 نمونه طراحی دیگر از سینما چوب دیگر هستیم…