مشاوره طراحی و اجرای سالن های آمفی تئاتر

مشاوره طراحی و اجرای سالن های آمفی تئاتر یکی از اولیه ترین خدماتی است که شرکت ما برای ارائه هر چه بهتر خدمات خود در اختیار کارفرمایان،بهره برداران و مشتریان... ادامه مطلب

مشاوره خرید صندلی آمفی تئاتر

مشاوره شرکت سینما چوب تا بحث چیدمان صندلی آمفی تئاتر و ارائه فایل اتو کد همراه شما عزیزان هستند.ما تا لحظه اتمام نصب پیگیر و در حال ارتباط گرفتن برای... ادامه مطلب

نظارت و تجهیز سالن آمفی تئاتر

سینما چوب فیدار تولید و تجهیز کننده انواع صندلی های آمفی تئاتر ، همایش و سینمایی تجهیز سالن های سینما ، آمفی تئاتر و همایش بصورت مشاوره،طراحی و اجرا صوت و... ادامه مطلب

صوت و تصویر سالن آمفی تئاتر:

سینما چوب فیدار تولید و تجهیز کننده انواع صندلی های آمفی تئاتر ، همایش و سینمایی تجهیز سالن های سینما ، آمفی تئاتر و همایش بصورت مشاوره،طراحی و اجرا صوت و... ادامه مطلب